Lablemon International Oy rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto Lablemon International Oy:n ( Lablemon ) toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Lablemonin toiminta perustuu asiakkaiden kouluttamiseen, maksulliseen ja maksuttomaan. Tavoitteena on kehittää asiakkaiden liiketoimintaa innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (Lablemon International oy:n omalla kustannuksella) uutisissa, blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. 

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa diagnostiikka-alan uutisista, Lablemonin tuotteista ja palveluista sekä niihin liittyvistä koulutuksista. Maksullisista ja maksuttomista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään viestinnässä 80/20, eli 80% ilmaista hyötytietoa ja 20% maksullisten tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Myynnillä Lablemon rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Lablemonista vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Lablemonista tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Alla kerrotaan tarkemmin, mitä tietoja kerään ja mitä käytetään. Tietoja ei jaeta ulkopuolisille. Asiakastietoihin voi päästä myös sivuston ylläpitäjä, joka ajoittain tarkistaa sivuston toimivuutta ja auttaa ongelmatilanteissa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Lablemonin sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Lablemon International Oy:n käyttöön. Käytöstä vastaa yrityksen toimiva johto, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Lablemonin asiakkaille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Lablemon International Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Lablemon.com-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä

Lablemon International Oy (y-tunnus: 2063191-8)

www.lablemon.com ja www.glucodos.com

Teemu Säily, toimitusjohtaja, puh. 02 36 19 0200

Sähköposti: myynti ( at ) lablemon.com

Rekisterin nimi

Lablemon sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Lablemon International Oy:n asiakkaan ja Lablemon International Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Lablemon International Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista materiaalia Lablemonista ja samalla Lablemonin ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on ostanut Lablemonin tuotteita tai palveluita.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

a) Etunimi, Sähköpostiosoite, IP-osoite

b) Etunimi, Sukunimi, Yritys, Sähköpostiosoite, Laskutusosoite

Lablemonin sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa Lablemonin käyttöön vain tilastotietoa) ja Facebookin pikseli tunnistaa sivustolla kävijät, jos kävijä on kirjautuneena Facebookiin. Lisäksi markkinointijärjestelmä kerää profiilitietoihisi tietoa siitä, millä sivuillani olet käynyt, mitä sähköpostia klikkasit ja mitä viestejä avasit. Näitä tietoja käytän siihen, että voin kehittää Lablemonin palveluita paremmin asiakkaiden tarpeita palveleviksi. Lablemon voi kohdistaa markkinointia suoraan oikeille ihmisille Facebookissa. Näin yritys ei tee turhaa markkinointia tai säilytä asiakkaiden sähköposteja turhaan.

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Lablemon International Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Lablemon International Oy on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Lablemonin toimitusjohtajalle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Lablemon International Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Lablmon International Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Lablemon International Oy:n osoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Teemu Säilylle, ks. yhteystiedot yllä.